O technologii

Mało miejsca, dużo oszczędności

Jeszcze kilkanaście lat temu technika produkcji pomp ciepła nie pozwalała na efektywne użycie powietrza jako dolnego źródła. Jednak postęp technologii umożliwia sterowanie parametrami pompy ciepła w czasie rzeczywistym, a wbudowane inwertery dostosowują pobór mocy elektrycznej do zapotrzebowania na moc grzewczą. Obecnie powietrzne pompy ciepła zajmują bardzo mało miejsca oraz są dużo cichsze niż starsze modele.

Obieg termodynamiczny pompy ciepła

Na rysunku przedstawiony jest cykl pracy pompy ciepła. Czynnik chłodniczy w parowaczu
podgrzewany jest do temperatury otoczenia, poprzez przepływ powietrza wymuszony
wentylatorem na wymienniku ciepła. Następnie dochodzi do zwiększenia ciśnienia
czynnika w sprężarce, co doprowadza do zwiększenia temperatury czynnika, wynika to
z zasad termodynamiki. Gdy czynnik dociera do skraplacza następuje oddanie ciepła do
obiegu grzewczego, a czynnik ulega skropleniu. Kolejnym etapem jest zmniejszenie
ciśnienia czynnika na zaworze rozprężnym, przez co końcowa temperatura czynnika jest
niższa niż temperatura otoczenia.

Można odwrócić ten proces w wybranych urządzeniach, dzięki czemu dostępna jest
opcja chłodzenia.