Ekologia

Na rynku instalatorów i inwestorów wciąż istnieje przeświadczenie, że z ekologią pomp ciepła jest podobnie jak z samochodami hybrydowymi. Jeżeli coś zużywa energię elektryczną to oznacza, że ta energia została wytworzona w elektrowni spalającej węgiel. I tu pojawia się pytanie o zasadność ekologii pomp ciepła.

Napędy elektryczne pojazdów cechują się sprawnością około 90%, podczas gdy sprawność pompy ciepła wynoski około 400%. Przyjmuje się, że końcowy przesył energii elektrycznej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne do konsumentów cechuje się sprawnością około 40%, więc uwzględniając tę wartość można obliczyć, że 90 % x 40 % = 36 % dla pojazdów hybrydowych i 400 % x 40 % = 160 % dla pomp ciepła. Wniosek jest taki, że pompa ciepła jest źródłem odnawialnym powyżej pewnego stopnia jej sprawności końcowej. Dla różnych pomp ciepła przyjmuje się inną wartość sprawności/COP. Według wytycznych VDI 4650 pompy ciepła powietrze/woda powinny mieć sezonowe COP = 3,3.

Kolejną zaletą zamontowania pompy ciepła w budynku jest brak emisji spalin( CO2, CO, benzo-a-piren, itp.). Okolice w których nagminnie montuje się kotły na paliwa stałe, są narażone na wyżej wymienione zanieczyszczenia. Szczególnie groźny jest benzo-a-piren, który jest silnie rakotwórczy. Duże zanieczyszczenie może również wzmagać i powodować reakcje alergiczne.

Porównanie emisji produktów procesu spalania przedstawiono poniżej uwzględniając np emisję przez elektrownie w przypadku pomp ciepła.

Porównanie-emisji-zanieczyszczeń_fot_1

Rys. 1 Emisja dwutlenku węgla [źródło: http://instalreporter.pl/]

Porównanie-emisji-zanieczyszczeń_fot_4

Rys. 2 Emisja pyłów zawieszonych [źródło: http://instalreporter.pl/]

Porównanie-emisji-zanieczyszczeń_fot_5

Rys. 3 Emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych, między innymi benzo-a-pirenu [źródło: http://instalreporter.pl/]

Pompa ciepła pozwala na utrzymanie powietrza w naszej okolicy w nienagannym stanie, ale również daje nadzieję na świeże powietrze i czyste środowisko przyszłym pokoleniom.