Ekonomia

Pompa ciepła, która cechuje się współczynnikiem COP=4 przy mocy elektrycznej 1 kW generuje 4 kW mocy grzewczej. Łatwo jest się odnieść do mocy elektrycznej, ale jeśli chodzi o porównanie do innych technik grzewczych, nie jest to już takie proste. Jak zatem wyglądają przykładowe koszty ogrzewania np. pompy ciepła do spalania węgla? Dokonaliśmy przykładowych obliczeń i wyniki zostały przedstawione poniżej.

Założenia projektowe obiektu:
– opis: dom jednorodzinny, nowe budownictwo;
– powierzchnia: 160m2;
– liczba osób: 4;
– średnie dzienne zużycie ciepłej wody na osobę: 60 L;

wykreskosztów

 Wyk.1 Całoroczne koszty [zł] na poczet ogrzewania i ciepłej wody

Z wykresu można szybko wywnioskować, że pod względem kosztów eksploatacyjnych powietrzne pompy ciepła mogą konkurować nawet z ogrzewaniem opartym o spalaniu węgla.