Pytania i odpowiedzi

Co to jest pompa ciepła?

Jest to urządzenie, które transportuje energię z jednego miejsca w drugie.

Jaki jest najważniejszy parametr pompy ciepła?

Najważniejszym parametrem pompy ciepła jest współczynnik COP.

Co to jest COP?

COP to współczynnik określający stosunek mocy elektrycznej urządzenia do całkowitej mocy grzewczej. Przy współczynniku COP = 4, z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy 4 kWh energii cieplnej.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Generalnie wyróżniamy pompy ciepła typu: gruntowe, wodne, powietrzne.

Zalety i wady gruntowych pomp ciepła.

Zalety:
– niezmienna moc grzewcza
– cicha praca

Wady:
– duże koszty inwestycyjne w wymiennik gruntowy

Zalety i wady wodnych pomp ciepła

Zalety:
– wodne pompy ciepła osiągają najwyższe COP
– cicha praca

Wady:
– większa awaryjność ze względu na np. zanieczyszczoną wodę

Zalety i wady powietrznych pomp ciepła:

Zalety:
– niskie koszty inwestycyjne
– brak dezintegracji ogródka

Wady:
– spadek mocy grzewczej wraz ze spadkiem temp. powietrza zewnętrznego
– wysoki poziom głośności przy złym posadowieniu pompy