Powietrzne pompy ciepła do wody basenowej

Basenowe podgrzewacze wody modele: ENWB 4, ENWB 5, ENWB 7, ENWB 8, ENWB 13.

Zastosowanie powietrznych pomp ciepła do wody basenowej umożliwia podniesienie temperatury i wydłużenie okresu eksploatacji basenów. Pompy basenowe charakteryzują się dużym współczynnikiem COP ze względu na małą różnicę temperatur powietrza i wody basenowej. Pompy te są szczególnie korzystne nie tylko ze względów eksploatacyjnych, ale również ze względów inwestycyjnych. Instalacja jest niezwykle prosta, gdyż wymaga jedynie podłączenia filtra oraz pompy obiegowej.

Basenowa pompa ciepła

Basenowa pompa ciepła